SLO | ENG
Strokovni dogodki v podporo razvoju kompetenc

 Ajdovščina

 Predstavitev projekta PIAAC ter razprava na strokovnem dogodku v okviru Parade učenja 2015, na temo Funkcionalna pismenost mlajših odraslih.
Posnetek predavanja Kompetence in znanja mladih mag. Estere Možina, ACS.

Glavni namen dogodka je bil pogovor ter razprava o funkcionalni pismenosti mlajših odraslih, izmenjava izkušenj, mnenj. Ob zaključku pa so udeleženci želeli priti tudi do konkretnih rezultatov, aktivnosti, ki bi jih lahko izvedli, za izboljšanje funkcionalne pismenosti.
Dogodek je organizirala Ljudska univerza Ajdovščina v sodelovanju z Mladinskim centrom in Hišo mladih, v Ajdovščini 12.5.2015. Ogled videoposnetka >>

  
 

 Slovenj Gradec

 Strokovni dogodek  Skupaj za izboljšanje temeljnih zmožnosti odraslih v Koroški regiji s predavanjem Predstavitev rezultatov raziskave o razvitosti kompetence branja, pisanja in računanja pri odraslih (projekt PIAAC) s poudarki na brezposelnih in odraslih z nižjo izobrazbo s predavanjem mag. Estere Možina, ACS in  razpravo Eme Perme, MIZŠ

 Dogodek je organiziral MOCIS, Center za izobraževanje odraslih v Slovenj Gradcu
 22. 5. 2015. Ogled videoposnetka >>

 
 
 
 Črnomelj/Semič

Predsta vitev mednarodne raziskave o kompetencah odraslih PIAAC na okrogli mizi in diskusija o implikacijah spretnosti prebivalstva v okviru Parade učenja 2015 na temo Na poti do samozaposlitve dr. Petre Javrh, ACS.

Predstavljeni so bili nekateri primeri dobre prakse na temo Spodbujanje in razvijanje podjetnosti in samoiniciativnosti. Potekala je živahna razprava med udeleženci dogodka o tem, kako čim bolj izkoristiti spretnosti prebivalstva Bele Krajine in jih integrirati v regionalne specifike tega območja.

Dogodek je organiziral Zavod za izobraževanje in kulturo, Črnomelj v Semiču, 29.5.2015. Ogled videoposnetka >>

 
 
 

 Velenje

 Predstavitev projekta PIAAC ter razprava na strokovnem dogodku v okviru Parade učenja 2015, na temo Predstavitev rezultatov raziskave o razvitosti kompetence branja, pisanja in računanja pri odraslih (projekt PIAAC) s poudarki o populaciji priseljencev. mag. Estere Možina, ACS.
Gre za problematiko, s katero se v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini vse pogosteje srečujejo. Na strokovnem dogodku je potekala je živahna razprava  med udeleženci o razvitosti temeljnih spretnosti odraslih ter možnostih njihovega trenutnega nadaljnjega razvoja. Poleg predstavnikov ACS so se dogodka udeležili tudi predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki so podali vidik države in ukrepe, ki jih je država sprejela v zadnjem času na tem področju.  Z vidika EU perspektive in nacionalne politike se je teme dotaknila Ema Perme, MIZŠ, uvodno besedo pa je imela vodja projekta EPUO mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS.
Dogodek je organizirala Ljudska univerza Velenje v Velenju 19.6.2015. Ogled videoposnetka >>

 

<< Nazaj