SLO | ENG
Povezave na sorodne vsebine

Izobraževalni filmi in zvočnica o kompetencah odraslih

Kliknite za ogled

Samoiniciativnost in podjetnost

Nekdanji osipnik Nejc spregovori o samoiniciativnosti in podjetnosti, ki sta mu spremenili življenje. Ob osebni zgodbi uporabnik video učnega gradiva sledi temeljni zmožnosti samoiniciativnost in podjetnost od obdobja, ko se je Nejc še iskal in preizkušal meje dovoljenega, do trenutka, ko se odloči vstopiti v program projektnega učenja za mlade in zaživi novo življenje.

 

 Kliknite za ogled

Sporazumevanje v maternem jeziku

Predstavi se zdomka Danijela, ki se je po mladostni odločitvi, da bo živela v Sloveniji, soočila z vprašanjem, kako povečati zmožnost sporazumevanja v maternem jeziku. Ob uspešni osebni zgodbi uporabnik video učnega gradiva sledi tej temeljni zmožnosti in spoznava, kako ravnati, ko odlično obvladanje maternega jezika ni samoumevno.

Kliknite za ogled

Matematične kompetence in kompetence v znanosti in tehnologiji

Prijetna zgodba upokojenih zakoncev Šalamon pokaže, kako matematične kompetence in kompetence v znanosti in tehnologiji lahko pomagajo varčevati in vsakodnevno življenje narediti polno izzivov. Uporabnik video učnega gradiva spoznava to sestavljeno temeljno zmožnost in gradi razumevanje o tem, kako pogosto v življenju naletimo na matematične probleme in koliko je dnevna rutina prepletena s tehnološkimi rešitvami.

 Kliknite za ogled

Učenje učenja

Temeljna zmožnost Učenje učenja je prikazana skozi Simonovo osebno zgodbo. S pomočjo te zgodbe uporabnik video učnega gradiva spontano sledi temeljni zmožnosti učenje učenja od trenutka, ko je Simon še poln predsodkov o tem, da bi spet postal učenec, do doživetij olajšanja, ko se najde v vlogi odraslega učenca v primerni skupini drugih odraslih, pa vse do sklepnega dela, ko Simon gledalcu zaupa nekaj svojih najbolj smelih želja za prihodnost.

 

Samoiniciativnost in podjetnost - zvočnica 

Zvočnica Samoiniciativnost in podjetnost je zvočno učno gradivo za odrasle. Je poldokumentarni avdioposnetek udeležencev programov za ranljive odrasle z dodanimi didaktičnimi prvinami. Deloma obsega avtentične izjave odraslih s podeželja, ki jim je z učenjem in izobraževanjem uspelo narediti vidne korake k izboljšanju te temeljne zmožnosti, deloma pa je dolpolnjeno s strokovnimi komentarji in razlagami. 

Animacijski film o pismenosti odraslih

Boljša pismenost lahko spreminja življenja! Oglejte si kratko animacijo , ki vam bo pokazala, da je problem pismenosti prikrit, saj tudi v vaši ulici morda živi kdo, ki ima težave z branjem in razumevanjem besedil. Animacija je nastala v okviru projekta ELINET (http://www.eli-net.eu/).

 

Publikacije in gradiva o kompetencah odraslih

Kliknite za ogled

Priročnik »Temeljne zmožnosti odraslih«

Priročnik v knjižni obliki je zasnovan kot uporabno orodje vsem učiteljem, ki prihajajo pri svojem delu v stik z odraslimi. Omogočile so ga več kot desetletne izkušnje slovenskih učiteljev in raziskovalcev izobraževanja odraslih pri izpeljevanju programov za ranljive skupine. Vsebina priročnika je razdeljena na tri bistvene sklope: prvi prinaša temeljne podatke in koncepte o razvoju pismenosti pri nas in opisuje temeljne zmožnosti, drugi natančneje pojasnjuje značilnosti odraslih iz ranljivih skupin, zadnji pa je najzanimivejši za razmišljanje o konkretnih izpeljavah programov.

 Kliknite za ogled

Monografija »Obrazi pismenosti, spoznanja o razvoju   pismenosti odraslih«

Prispevki v publikaciji so izvorno nastali kot strokovne podlage za prenovo programov Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU), Projektno učenje za mlade (PUM) in Računalniška pismenost odraslih (RPO) v okviru projekta Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2009 do 2011, ki ga je Andragoškemu centru Slovenije naročilo Ministrstvo za šolstvo in šport, financirala pa sta ga Ministrstvo za šolstvo in šprt in Evropski socialni sklad. Z namenom, da bi bili prispevki dostopni najširšemu krogu strokovnjakov, so bili zbrani in urejeni v publikaciji Obrazi pismenosti.

 

Opisniki temeljnih zmožnosti


Opisniki temeljne zmožnosti samoiniciativnost in podjetnost

Opisniki temeljne zmožnosti samoiniciativnost in podjetnost predstavljajo zmožnost uresničevanja posameznikovih zamisli (na področju razvoja in vodenja projektov ter razvoja in vodenja ljudi) v njegovem zasebnem življenju pa tudi na delovnem mestu.

Opisniki temeljne zmožnosti sporazumevanje v maternem jeziku

Opisniki temeljne zmožnosti sporazumevanje v maternem jeziku poskušajo zajeti situacije iz vsakdanjega življenja odraslih, ki se znajdejo v različnih sporazumevalnih položajih, v katerih berejo, pišejo ter poslušajo in govorijo. 


Opisniki temeljne zmožnosti matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji

Opisniki temeljne zmožnosti matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji zajemajo situacije, ki predstavljajo odraslim matematične, znanstvene in tehnološke izzive.  

Opisniki temeljne zmožnosti učenje učenja

Opisniki temeljne zmožnosti učenje učenja prikazujejo konkretne življenjske situaicije odraslih, povezane s pripravo na učenje, izvajanjem učenja in spremljanjem lastnega učenja.

 

Vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Kliknite za ogled

Priročnik »Ugotavljanje in priznavanje neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja«

V priročniku je poleg opisa orodja in metod, ki so jih na področju vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih razvili na Andragoškem centru Slovenije, celostno predstavljeno področje vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.

 

Spletni portal Vrednotenje neformalno pridobljenega znanja

Spletni portal Vrednotenje neformalno pridobljenega znanja je namenjen zbiranju in objavi informacij ter aktualnega dogajanja na področju ugotavljanja, vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja na enem mestu.


<< Nazaj