SLO | ENG
Mednarodna raziskava o kompetencah odraslih - PIAAC

Raziskava PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competences) je potekala pod okriljem OECD in se umešča v kontekst uresničevanja Strategije o kompetencah za delo (OECD Skills Strategy), ki jo je Svet ministrov OECD (MCM) sprejel maja 2012. Rezultati raziskave PIAAC v 24 državah, vključenih v prvi krog, so objavljeni v publikaciji OECD Skills Outlook 2013.

Za države članice (tudi Slovenijo) projekt PIAAC, ki s svojimi rezultati podpira strategijo Evropa 2020, prek programa Vseživljenjsko učenje sofinancira Evropska komisija. S podatki PIAAC-a bo Evropska komisija oblikovala ciljno vrednost o zmožnostih odraslih za spremljanje napredka v državah članicah na tem področju. Podatki za 17 držav so vključeni v Education and Training Monitor 2014.

Raziskava PIAAC je največja mednarodna raziskava o stanju in uporabi kompetenc odraslih med 16. in 65. letom. Potekala je pod vodstvom mednarodnega konzorcija PIAAC, v katerem je sodelovalo 8 različnih mednarodnih organizacij, koordinirala pa ga je služba za testiranje v izobraževanju iz Princetona v ZDA (ETS - Educational Testing Service).

V raziskavi PIAAC se je s primerljivimi nalogami neposredno merilo razvitost spretnosti in kompetenc. Pri tem se je želelo izvedeti čim več o tem, katere dejavnosti, povezane z branjem, razumevanjem in pisanjem sporočil, uporabo računalnika in drugih sodobnih pripomočkov, odrasli opravljajo v vsakdanjem življenju in kako uspešni so pri tem. Raziskava naj bi torej pokazala, »na kakšni ravni spretnosti in kompetenc ter znanja smo« in »koliko teh sposobnosti izkoristijo delodajalci« ali »kako bi lahko te sposobnosti in zmožnosti prebivalstva še razvijali« pa tudi, »kakšen je uspeh izobraževalnega sistema« v primerjavi s potrebami trga dela.

Raziskava je zamišljena kot ponavljajoča se raziskava (5-10 let) in naj bi omogočila primerjavo spretnosti in kompetenc med državami ter merila njihovo spreminjanje v posameznih časovnih obdobjih. Vanjo se lahko vključijo države iz vsega sveta (do sedaj jih je sodelovalo 33). Udeležba držav poteka v več krogih.


 

 

<< Nazaj