SLO | ENG
Raziskava PIAAC v Sloveniji

Slovenija se je vključila v drugi krog raziskave (2012-2016). PIAAC v Sloveniji je potekal v okviru projekta ESS Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih od leta 2013 do 2015. Projekt sta denarno podpirala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Izvajal ga je konzorcij partnerjev, Andragoški center Slovenije kot vodilni partner, sodelovali pa so še Statistični urad Slovenije ter tri fakultete Univerze v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede, Filozofska fakulteta - Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Ekonomska fakulteta).

Projekt je bil v Sloveniji sestavljen iz dveh ključnih delov: zbiranja podatkov na terenu in analitično-aplikativnega dela. Šele sinteza obeh je zagotavljala doseganje končnih kazalnikov projekta. Ključna posebnost slovenske raziskave je bila, da cilji projekta ne vključujejo zgolj ciljev OECD PIAAC - Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih, temveč tudi analitično-aplikativne nacionalne cilje. Zbrana baza podatkov je ena najbogatejših zbranih baz podatkov sploh, ki omogoča številne primerjave, analize in navzkrižne študije.

Raziskava ima velik nacionalni pomen ne le za področje izobraževanja odraslih v Sloveniji, temveč tudi za druge podsisteme in resorje. Ker bodo njeni rezultati pomagali tudi k načrtovanju sektorskih politik, so ministri oziroma predstavniki sedmih ministrstev javnosti na novinarski konferenci, ki je bila 18. marca v prostorih MIZŠ , predstavili pomen raziskave PIAAC za posamezne resorje. Zaradi obsežnosti in pomembnosti raziskave PIAAC je minister za izobraževanje - prvič za katero od mednarodnih raziskav - pri Uradu za razvoj izobraževanja imenoval Nacionalno koordinacijo PIAAC.

V letih 2013 in 2014 je slovenski konzorcij PIAAC izpeljal pilotno in glavno raziskavo PIAAC, v kateri je sodelovalo preko 6500 odraslih med 16. in 65. letom starosti. Obenem je potekalo delo na pripravi konceptualnih in teoretskih podlag za tematske študije in analize. Tematske študije in analize snuje interdisciplinarna skupina 25 raziskovalcev, ki prihajajo iz vseh partnerskih ustanov v konzorciju. Rezultati raziskave PIAAC v Sloveniji so bili objavljeni junija 2016 po umiku embarga OECD nad podatki.

Posamezni raziskovalci v konzorciju PIAAC so se osredotočali na ugotavljanje povezav med kompetencami in sedanjimi potrebami na trgu dela, preučevali so sovplivanje kompetenc na socialne in ekonomske dosežke posameznika in družbe ter ocenjevali, v kolikšni meri izobraževalni sistem zagotavlja pridobivanje ustreznih kompetenc tako pri odraslih kot tudi pri mladini in kakšno je stanje pri ranljivih skupinah prebivalstva.


 

<< Nazaj