SLO | ENG
Nacionalna koordinacija PIAAC


Zaradi obsega in pomena raziskave PIAAC za Slovenijo je minister za izobraževanje, znanost in šport pri Uradu za razvoj izobraževanja imenoval Nacionalno koordinacijo PIAAC, v kateri so predstavniki:
- izvajalca raziskave,
- naročnika raziskave ter
- Strokovnega sveta za izobraževanje odraslih.

Nacionalna koordinacija načrtuje, usklajuje, povezuje in vsebinsko spremlja aktivnosti PIAAC. Vodi jo direktor Urada, ki je hkrati imenovani predstavnik Slovenije v Odboru vključenih držav v raziskavo PIAAC (Board of participating countries).

<< Nazaj