SLO | ENG
Slovenski konzorcij PIAAC

 

V Sloveniji je raziskavo PIAAC izvajal konzorcij partnerskih ustanov, ki so ga sestavljali:

Andragoški center Slovenije, vodilni partner konzorcija

Andragoški center Slovenije je že 20 let osrednji javni zavod za raziskovanje in razvoj, kakovost in izobraževanje, svetovanje in vrednotenje ter promocijske in informacijske dejavnosti v izobraževanju odraslih.

 

Statistični urad Slovenije

Statistični urad Republike Slovenije je glavni izvajalec in povezovalec dela na področju državne statistike. Poleg povezovanja in usklajevanja statističnega sistema sodijo med njegove najpomembnejše naloge še mednarodno sodelovanje, določanje metodoloških in klasifikacijskih standardov, predvidevanje potreb uporabnikov, zbiranje, obdelava in izkazovanje podatkov ter skrb za njihovo zaupnost. 

 

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani je ustanova z bogato tradicijo, ustanovljena leta 1919 na podlagi dolge tradicije poučevanja. Slovi po kakovostnih družboslovnih, naravoslovnih, humanističnih in tehničnih študijskih programih, ki so pripravljeni v skladu s smernicami Bolonjske deklaracije. Univerzitetni raziskovalci in raziskovalne skupine se s svojimi znanstvenoraziskovalnim delom izkazujejo z vrhunskimi projekti na področju umetnosti, znanosti in tehnologije doma in po svetu. 

 

Fakulteta za družbene vede

Fakulteta za družbene vede (FDV), članica Univerze v Ljubljani, je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji in tudi med večjimi v Evropi.

  

Ekonomska fakulteta

Ekonomska fakulteta (EF), članica Univerze v Ljubljani, je vodilna izobraževalna znanstvenoraziskovalna institucija na področju poslovnega in ekonomskega izobraževanja v Sloveniji, uveljavljena tudi v širšem mednarodnem izobraževalnem prostoru.

 

Filozofska fakulteta (Oddelek za pedagogiko in andragogiko)

Filozofska fakulteta (FF), članica Univerze v Ljubljani, izobražuje študente in ustvarja vrhunske izobražence z odprtim in kritičnim mišljenjem na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljev s teh področij.

 

<< Nazaj