SLO | ENG
Sporočila za javnost - arhiv

Ob zaključku dvoinpolletnega ESS projekta »Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013-2015« smo organizirali zaključno konferenco, »Analitični potencial raziskave PIAAC - prispevek k izobraževanju in razvoju Slovenije«, ki je potekala 26. maja 2015 v Ljubljani, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16.

V okviru projekta smo med drugim v Sloveniji uspešno izpeljali največjo svetovno raziskavo o kompetencah odraslih 'Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih', ki poteka pod okriljem OECD v 33 državah po svetu. Raziskavo je v Sloveniji izvajal konzorcij 5 ustanov; Andragoški center Slovenije kot vodilni partner, Statistični urad Slovenije in Univerza v Ljubljani s tremi članicami, Ekonomsko fakulteto, Fakulteto za družbene vede in Filozofsko fakulteto. Projekt sta v Sloveniji finančno omogočili Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Z dogodkom smo označili zaključek projekta, katerega cilji so bili: izpeljati obsežno raziskavo na vzorcu 5.000 odraslih v starosti od 16 do 65 let, omogočiti analize in študije zbranih podatkov ter pripraviti podlage za načrtovanje politik.

Baza podatkov PIAAC je najbogatejša baza podatkov s področja izobraževanja odraslih, saj je PIAAC največja raziskava s področja merjenja kompetenc odraslih. Kot javna baza podatkov bo zagotovo še v prihodnjih letih omogočala številne mednarodne primerjave, analize in navzkrižne študije. Slovenski rezultati so bili znani konec junija 2016, ko je OECD umaknila embargo in uradno objavila rezultate za države, ki so poleg Slovenije sodelovale v drugem krogu raziskave PIAAC.

Na zaključni konferenci projekta smo želeli predvsem predstaviti uvide in spoznanja o kompetencah odraslih ter spregovoriti o njihovem pomenu za izobraževanje, trg dela in socialno vključenost. Spodbuditi smo želeli tudi temeljit razmislek o načrtovanju ukrepov za skladnejši razvoj v Sloveniji. S tem namenom smo k plenarnemu predavanju povabili Andreasa Schleicherja, direktorja Direktorata za izobraževanje in spretnosti pri OECD, in ga prosili, da v uvodnem delu konference predstavi, kako so se druge države odzvale na rezultate raziskave PIAAC in zakaj so ti tako pomembni z vidika izobraževanja in trga dela. Udeležence konference so nagovorili tudi dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, Peter Pogačar, državni sekretar Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, direktorji partnerskih ustanov oziroma rektor Univerze v Ljubljani ter raziskovalci v projektu.

V času zaključne konference projekta, je vzporedno potekala novinarska konferenca, na kateri so spregovorili o pomenu sodelovanja v mednarodnih raziskavah s področja izobraževanja.

Gradiva in videoposnetke zaključne konference si lahko ogledate tukaj.

 

 

<< Nazaj