Zaključna konferenca projekta ESS »Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in
usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013-2015«
 
»ANALITIČNI POTENCIAL RAZISKAVE PIAAC - PRISPEVEK K IZOBRAŽEVANJU IN RAZVOJU SLOVENIJE«
 
26. maj 2015, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

Programski list s povzetki vseh govorcev (PDF). Za dostop do gradiv in videoposnetkov iz konference kliknite tukaj.

ANALITIČNI POTENCIAL RAZISKAVE PIAAC – PRISPEVEK K IZOBRAŽEVANJU IN RAZVOJU SLOVENIJE
 

09.0010.00
 

Prijava
(sprejem udeležencev s kavo)

   

10.0013.00
 Uvodni del

moderira:
Ema Perme,
Ministrstvo za
izobraževanje,
znanost in
šport


 

 
 

Uvodni nagovori:
Maja Makovec Brenčič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
• Peter Pogačar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
• Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije
• Genovefa Ružič, Statistični urad Slovenije
• Ivan Svetlik, Univerza v Ljubljani

  
 Predstavitev projekta:
• Petra Javrh, Andragoški center Slovenije: Kompleksno sestavljen projekt in obljubljeni rezultati
  
 Plenarno predavanje:
• Andreas Schleicher, Direktorat za izobraževanje in spretnosti, OECD: Kako so podatki prvega kroga raziskave PIAAC vplivali na razvojne strategije držav
  
 Povezovanje področij in raziskovalnih podatkov:
• Mark Keese, Direktorat za zaposlovanje, delo in socialne zadeve, OECD: Potencial raziskave PIAAC z vidika trga dela
   
13.00–13.30
 Odmor
(novinarska konferenca)

   

13.3016.00
 Analitični potencial
raziskave PIAAC

moderira:
Vida A.
Mohorčič Špolar

 Predstavitev raziskovalnih prispevkov:
• Vasja Vehovar, UL, Fakulteta za družbene vede: Reprezentativnost vzorca in kakovost podatkov

• Jasmina Mirčeva, Andragoški center Slovenije: Izobraževanje odraslih: Strošek, prestiž ali dejavnik razvoja
• Robert Kaše, UL, Ekonomska fakulteta: Boljše razumevanje razvojnih možnosti posameznikov in gospodarstva s pomočjo podatkov PIAAC
• Samo Pavlin, UL, Fakulteta za družbene vede: Izhodišča za razvoj kompetenc in značilnosti dela
• Estera Možina, Andragoški center Slovenije: Ranljive skupine odraslih z vidika rezultatov raziskave PIAAC

  
 Povezovanje raziskovalnih podatkov:
• Mojca Štraus, Pedagoški inštitut: Povezave raziskav PISA in PIAAC
  
 

Sklepni del in zaključna razprava:
• Janko Muršak, UL, Filozofska fakulteta: Povzetek ugotovitev konference in perspektive za prihodnost


 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Za ogled gradiv iz konference (predstavitve govorcev in videoposnetki) kliknite tukaj .

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor s prof. Andreasom Schleicherjem, direktorjem Direktorata za izobraževanje in spretnosti pri OECD.


Gradiva konference Analitični potencial raziskave PIAAC – prispevek k izobraževanju in razvoju Slovenije,
26. maj 2015

(programski list s povzetki vseh govorcev, si lahko ogledate tukaj)

   


 

 
 

Uvodni nagovori:
• Maja Makovec Brenčič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
    povzetek prispevka          
videoposnetek                       
• Peter Pogačar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadevein enake
   možnosti
    povzetek prispevka           videoposnetek          
• Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije
    povzetek prispevka           videoposnetek              
• Genovefa Ružič, Statistični urad Slovenije
    povzetek prispevka           videoposnetek          
• Ivan Svetlik, Univerza v Ljubljani
    povzetek prispevka           videoposnetek           predstavitev

  
 Predstavitev projekta:
• Petra Javrh, Andragoški center Slovenije: Kompleksno sestavljen projekt in
   obljubljeni rezultati
    povzetek prispevka           videoposnetek           predstavitev
  
 Plenarno predavanje:
• Andreas Schleicher, Direktorat za izobraževanje in spretnosti, OECD: Kako
   so podatki prvega kroga raziskave PIAAC vplivali na razvojne strategije
   držav
     povzetek prispevka           videoposnetek           predstavitev
  
 Povezovanje področij in raziskovalnih podatkov:
• Mark Keese, Direktorat za zaposlovanje, delo in socialne zadeve, OECD:
   Potencial raziskave PIAAC z vidika trga dela
    povzetek prispevka           videoposnetek           predstavitev

  

 Predstavitev raziskovalnih prispevkov:
• Vasja Vehovar, UL, Fakulteta za družbene vede: Reprezentativnost vzorca
   in kakovost podatkov

    povzetek prispevka           videoposnetek           predstavitev

• Jasmina Mirčeva, Andragoški center Slovenije: Izobraževanje odraslih:
   Strošek, prestiž ali dejavnik razvoja
    povzetek prispevka           videoposnetek           predstavitev

• Robert Kaše, UL, Ekonomska fakulteta: Boljše razumevanje razvojnih
   možnosti posameznikov in gospodarstva s pomočjo podatkov PIAAC
    povzetek prispevka           videoposnetek           predstavitev

• Samo Pavlin, UL, Fakulteta za družbene vede: Izhodišča za razvoj
   kompetenc in značilnosti dela
    povzetek prispevka            predstavitev

• Estera Možina, Andragoški center Slovenije: Ranljive skupine odraslih z
   vidika rezultatov raziskave PIAAC
     povzetek prispevka           videoposnetek           predstavitev
  
 Povezovanje raziskovalnih podatkov:
• Mojca Štraus, Pedagoški inštitut: Povezave raziskav PISA in PIAAC
    povzetek prispevka           videoposnetek               
  
 

Sklepni del in zaključna razprava:
• Janko Muršak, UL, Filozofska fakulteta: Povzetek ugotovitev konference in
   perspektive za prihodnost
    videoposnetek                


 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


Organizator konference je:

 

Andragoški center Slovenije
Šmartinska cesta 134a
1000 Ljubljana

Telefon: 01 5842 560
E-naslov: info@acs.si

 


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob zaključku dvoinpolletnega ESS projekta »Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013-2015« smo organizirali zaključno konferenco, »Analitični potencial raziskave PIAAC - prispevek k izobraževanju in razvoju Slovenije«, ki je potekala 26. maja 2015 v Ljubljani, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16.

V okviru projekta smo med drugim v Sloveniji uspešno izpeljali največjo svetovno raziskavo o kompetencah odraslih 'Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih', ki poteka pod okriljem OECD v 33 državah po svetu. Raziskavo je v Sloveniji izvajal konzorcij 5 ustanov; Andragoški center Slovenije kot vodilni partner, Statistični urad Slovenije in Univerza v Ljubljani s tremi članicami, Ekonomsko fakulteto, Fakulteto za družbene vede in Filozofsko fakulteto. Projekt sta v Sloveniji finančno omogočili Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Z dogodkom smo označili zaključek projekta, katerega cilji so bili: izpeljati obsežno raziskavo na vzorcu 5.000 odraslih v starosti od 16 do 65 let, omogočiti analize in študije zbranih podatkov ter pripraviti podlage za načrtovanje politik.
 
Baza podatkov PIAAC je najbogatejša baza podatkov s področja izobraževanja odraslih, saj je PIAAC največja raziskava s področja merjenja kompetenc odraslih.

 

Kot javna baza podatkov bo zagotovo še v prihodnjih letih omogočala številne mednarodne primerjave, analize in navzkrižne študije. Slovenski rezultati bodo sicer znani poleti 2016, ko bo OECD umaknila embargo in uradno objavila rezultate za države, ki so poleg Slovenije sodelovale v drugem krogu raziskave PIAAC.

Na zaključni konferenci projekta smo želeli predvsem predstaviti uvide in spoznanja o kompetencah odraslih ter spregovoriti o njihovem pomenu za izobraževanje, trg dela in socialno vključenost. Spodbuditi smo želeli tudi temeljit razmislek o načrtovanju ukrepov za skladnejši razvoj v Sloveniji. S tem namenom smo k plenarnemu predavanju povabili Andreasa Schleicherja, direktorja Direktorata za izobraževanje in spretnosti pri OECD, in ga prosili, da v uvodnem delu konference predstavi, kako so se druge države odzvale na rezultate raziskave PIAAC in zakaj so ti tako pomembni z vidika izobraževanja. Potencial raziskave PIAAC z vidika trga dela, pa je v nadaljevanju predstavil Mark Keese predstavnk Direktorata za zaposlovanje, delo in socialne zadeva pri OECD. Udeležence konference so nagovorili tudi dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, Peter Pogačar, državni sekretar Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, direktorji partnerskih ustanov oziroma rektor Univerze v Ljubljani ter raziskovalci v projektu.

V času zaključne konference projekta, je vzporedno potekala novinarska konferenca, na kateri so spregovorili o pomenu sodelovanja v mednarodnih raziskavah s področja izobraževanja.

Gradiva in videoposnetke zaključne konference si lahko ogledate tukaj.

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Konferenca je potekala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16 v Ljubljani.


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografije zaključne konference Analitični potencial raziskave PIAAC – prispevek k izobraževanju in razvoju Slovenije, 26. maj 2015

Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS