SLO | ENG
PublicationsRaziskava spretnosti odraslih: Vodnik za bralca (Survey of Adult Skills: Reader's Guide)
 

Revija za izobraževanje odraslih Andragoška spoznanja - posebna izdaja revije, ki vsebuje članke o raziskavi (Andragogic Perspectives, Journal of Adult Education - Special Edition with articles about the PIAAC Survey)
 

Kakovost človeškega kapitala in gospodarska uspešnost regije: zasnova in testna preverba empiričnega modela (Quality of Human Capital and Economic Performance of a Region: Planning and Testing of Empirical Model)

 

Vpliv ujemanja izobrazbe in kompetenc s potrebami delovnega mesta na ekonomske dosežke in zadovoljstvo posameznikov (Effects of Correspondence between Education and Competences and the Needs of a Workplace on Economic Performance and Happiness of Individuals) 
Kliknite za ogled
Poročilo OECD z rezultati  raziskave PIAAC iz 24 držav » OECD Skills Outlook 2013 - First Results from the Survey of Adult Skills« 
  Kliknite za ogledVodnik za bralce poročila »The Survey of Adult Skills - Reader's companion«

 

 Kliknite za ogled

 

Ključne ugotovitve raziskave PIAAC »Skilled for Life - Key findings from the Survey of Adult Skills«

 

Kliknite za ogled

Poročilo OECD z rezultati raziskave pismenosti odraslih s podatki  za Slovenijo  iz leta 2000 »Literacy in the Information Age -  Final Report of the Internationa Literacy Survey«

<< Back