SLO | ENG
Znanstveno strokovni seminar PIAAC

"Analitični potencial raziskovalnih podatkov PIAAC - podatki in podlage za načrtovanje politik"

 3. december 2014, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 
 10:00 - 10:30

Uvod:
 
Aleš Ojsteršek, direktor Urada za razvoj izobraževanja, MIZŠ
predstavitev           videoposnetek

 
Nagovor dr. Stanke Setnikar Cankar, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
videoposnetek
 

 10:30 - 11:15

Nacionalni cilji Operativnega programa 2014-2020:
 
Alenka Smrkolj, ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
videoposnetek

in
dr. Jasminka Dedič, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
predstavitev           videoposnetek
 
Usmeritev Strategije razvoja Slovenije:
mag. Boštjan Vasle, UMAR
predstavitev           videoposnetek
 

Prioritete in cilji Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih 2013-2020:
mag. Peter Beltram, ACS
predstavitev           videoposnetek
 

11:15 - 11:30Odmor
 
11:30 - 13:00Predstavitve:

Predstavitev mednarodne raziskave OECD PIAAC - izzivi za Slovenijo:
dr. Petra Javrh, ACS
predstavitev           videoposnetek

Predstavitev rezultatov raziskave PIAAC iz leta 2013 (prvi krog držav):
mag. Jasmina Mirčeva, ACS
predstavitev           videoposnetek
 

Predstavitev dela skupine za izobraževanje odraslih pri Evropski komisiji (2014-2015):
Ema Perme, MIZŠ
predstavitev           videoposnetek  
 

13:00 - 13:30Odmor
 
13:30 - 15:30  

Razprava:
 
Analitični potencial baze podatkov PIAAC za vrednotenje človeškega kapitala in razvojnih možnosti Slovenije:

dr. Robert Kaše, ACS
predstavitev           videoposnetek

Moderirana razprava
Ema Perme, MIZŠ in raziskovalna skupina
predstavitev          
 

15:30 - 16:30

Sklepne ugotovitve

Vprašanja in razprava
videoposnetek

Poročila delovnih skupin
videoposnetek


<< Nazaj